Hva skjer

Startside
Hva skjer
Andelslaget
Foreningen
Bilder
Hjemturen
Gamle bilder
Fakta
Historikk
Fløtingsbåter
Tegninger
Årsberetning 2007


20.07.09

 

Vi jobber fortsatt med å få vår første skikkelige jomfrutur på Tyrifjorden i løpet av sommeren.

 

Planen var å få turen nå i ferien, men en oljekjøler viser seg å kaste olje i kjølevannet, derfor må denne repareres før vi kan legge ut på tur. Dette rekker vi ikke å få gjort før i august, og vi håper da på en tur oppover i fjorden.

 

De nye dørene og vinduene til styrhuset er nå så godt som ferdige og vil om ikke alt for lang tid bli montert. 

 

Vi har også blitt lovet hjelp til monteringen av rekkverket på dekkshuset rett etter ferien, så vi håper dette skal komme på plass i god tid før vinteren.

 


18.07.09

 

Vi ble sent fredag kveld oppringt av brannvesenet som hadde fått melding om oljesøl i vannet ved brygga der Greven ligger til kai.

Vi møtte da opp ved brygga sammen med brannvesenet, men klarte ikke å finne noen lekkasjer fra Greven og ble enige om at vi skulle se nærmere på saken i dagslys lørdag.

 

Lørdag ble alt sjekket og vi hadde dykker i vannet, uten overhodet å finne noen lekkasjer ut fra Greven. Det var fortsatt noe spor i vannet etter det som trolig er diesel, men kun i mindre mengder. Det ser ut til at dette siver ut fra brygga, men vi klarte heller ikke her å lokalisere kilden til sølet.

 

Uansett kilden til oljesølet på vannspeilet, så var/er dette uheldig for Veteranbåtforeningen Greven. For det uavhengig av årsak oss som får skylden for det meste som blir griset til vannet i nærheten av brygga. 

Vi vil derfor holde godt øye med hva som skjer videre med dette. 


16.06.09 

 

Pakninger i oljepumpe og kraner til startluften er nå reparert /skiftet og funnet i orden

 

 


17.04.09

 

I forbindelse med prøveturen røyk en pakning i en oljepumpe, så denne må skiftes før vi kan bruke båten videre. Det samme må også kranene til startluften, for disse holder ikke lenger på luften i starttankene. 


16.04.09

 

16, april 2009, var en merkedag for Veteranbåtforeningen Greven.

Da fikk vi etter (altfor) lang tid endelig koblingen til å fungere som den skulle, dette takket være god assistanse fra André Bårslett fra Bora Sandfrakt. 

Bårslett er sønn av Ole Bårslett som vi i sin tid kjøpte båten av, og han har mange års fartstid på Greven den gang Greven var på Hareid.  Vi fikk derfor i dag jomfruturen med egen maskin på Tyrifjorden, og folk kunne da igjen observere Greven i drift for første gang på 38 år.

 


06.01.09

 

Vi skriver nå januar og et nytt år står foran oss, med de utfordringer det medfører.

Den planlagte prøveturen i sommer ble det aldri noe av, på grunn av flere uheldige omstendigheter.

Men det skal nå kun gjenstå mindre arbeider før Greven igjen er kjørbar, slik at vi håper på den etterlengtet prøvetur tidlig i vår.

Det har vært relativt liten aktivitet på båten siden det ble høst og vinter, men vi er til stadighet innom og sjekker at alt er i orden og at det står varme på i båten slik at det ikke igjen skal oppstå frostskader omord.

 

Greven er nå tatt opp som medlem i Norsk Forening for Fartøyvern som er en landsomfattende organisasjon for verneverdige fartøyer. Foreningens oppgave er å fremme bevaring av verneverdige fartøy etter antikvariske retningslinjer. Foreningen ble etablert i 1985. Foreningen har 133 fartøy som medlemmer. Fartøyene utgjør en variert samling dekkete eller større åpne fartøyer, fra fiskefartøyer, redningsskøyter, galeaser, jakter til slepebåter og passasjerskip. Fartøyene er lokalisert over hele landet, og hele 10 000 personer er tilknyttet medlemsfartøyene på frivillig basis.  Norsk Forening for Fartøyvern arbeider for at offentlige myndigheter skal ta større ansvar for fartøyvernet og legge forholdene til rette for det

 

Den store utfordringen til veteranbåtforeningen nå i tiden som kommer, er å få med flere aktive medlemmer som kan være med på den videre oppussingen, for slik det er nå er det kun tre-fire medlemmer som er aktive på den fronten. Så om noen vil være med å bidra med dugnadsarbeid ombord vil vi gjerne høre om dette.

En annen stor utfordring er det økonomiske, vi har per i dag økonomi til å betjene rentene på banklånet og andre løpende utgifter. Utover dette er det ikke mye igjen til oppussingsarbeidet, noe som forklarer at ting tar tid ( mye lengre enn hva vi hadde ønsket det skulle ta). Men vi er ved godt mot og håper at interessen igjen vil stige blant folk så snart prøveturen er gjort på fjorden.

 

Årsmøtet vi skulle hatt i November/desember er utsatt og vil trolig bli gjennomført i løpet av januar/februar.  

 


05.05.08

 

Tidspunktet for prøvetur nærmer seg

 

Det nærmer seg raskt 1. juni som er tidspunktet hvor vi må flytte Greven fra brygga i Vikersund.

Vi skal innen 9. mai være ferdige med de arbeidene vi selv må gjøre, før maskinistene fra Tønsberg skal komme for å gjøre de siste arbeidene med hydraulikken til drivverket. Styringen er ferdigs montert slik at roret igjen virker som det skal. Kompressoren til startluften er montert og det gjenstår nå kun å teste at denne fungerer som den skal. Denne uken skal også fyrkjelen til varmen ombord testes av en fagmann, slik at også denne skal fungere som normalt igjen.

 

Når dette er gjort kommer maskinistene og gjør det de skal, og vi håper i forbindelse med dette å få tatt en svært etterlengtet prøvetur på fjorden. Dette vil trolig skje i løpet av neste uke, eller senest uken deretter. 

 

Det er igjen flom i Tyrifjorden og NVE har ennå ikke avblåst faren for storflom som følge av store snømengder i fjellet. Derfor har veteranbåtforeningen søkt kommunen om lov til å ligge ved brygga frem til flommen og faren for storflom er over.

Vi har fått positive signaler fra ordfører Terje Bråthen om at dette vil ordne seg, og derfor legger vi i morgen ut en moring nord for brygga. En moring vi vil bruke for å dempe den ekstrabelastningen Greven kan ha på brygga med tanke på en eventuell storflom.   

 


 

11.03.08

 

Fikk 50 000 kroner av Modum Sparebank

 

Det er for oss i foreningen svært givende å oppleve at folk setter pris på det vi gjør, og gjennom gaver og vedtak er med på å støtte oss i arbeidet med å bevare Greven. Mye positivt har således skjedd den siste uken, og det gir utslag i enda større inspirasjon i jobben med å få satt Greven i stand igjen.

 

Modum Sparebank avholdt i kveld sin årlige utdeling av gaver til lag og foreninger i Modum, og Veteranbåtforeningen Greven fikk en gave på 50 000 kroner av banken. En gave som kommer meget godt med, i forbindelse med nedbetalingen av lånet vi tok opp for å kjøpe Greven.

 

I forrige uke vedtok Hovedutvalg for teknisk sektor i Modum kommune, etter forslag fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet, at Greven også skal få lov til å ligge ved Dampbåtbrygga i Vikersund neste vinter. Fra 1.oktober til 15. mai.

 

Vi har også hatt en meget positiv samtale med en representant for Ringerike Museum, som fortalte at han syntes arbeidet vi legger ned i å bevare Tyrifjordens siste tømmersleper er meget prisverdig. Han ønsket også å ta opp vårt prosjekt med ledelsen ved museet, for å se om det er ting vi kan samarbeide om videre i bevaringsprosessen.

 

Det er ennå ikke avklart om vi kommer til å få økonomisk støtte fra Modum kommune til nedbetaling av deler av restgjelden foreningen har på Greven. Hovedutvalg for kultur har behandlet vår søknad på nytt, men heller ikke denne gangen funnet midler til å kunne støtte oss i denne omgang. Søknaden er derfor nå sendt videre til kommunens klageutvalg. Hva de velger å gjøre med saken er ennå ikke avklart. Om de velger å avvise klagen har vi fått beskjed om at vi må sende en ny søknad om finansieringsstøtte direkte til formannskapet i kommunen. 

 

Vi skal førstkommende torsdag ha styremøte i foreningen, og det nærmer seg raskt tidspunktet hvor vi må legge Greven ut på fjorden for sommeren.

I møtet må vi derfor få fordelt arbeidsoppgavene som må være gjort før 1. juni, som er datoen da båten må flyttes.

Om alle gjør en jobb og ikke noe uforutsett skjer, regner vi med at det skal gå greit å få gjort de tingene som kreves før flyttingen.

 

Fortsatt er det kun en liten kjerne som bidrar med arbeidet på Greven. Vi trenger derfor flere frivillige som kan være med på å ta i et tak, slik at vi skal være sikre på at vi rekker å få klargjort det vi ønsker på båten før sommeren. Om du føler at du er en av dem vi trenger hjelp av, og vil være med på å bidra med noe, så vil vi svært gjerne høre fra deg. Send da en e-post , eller ta kontakt med oss på telefon 90 74 66 41.

 


26.02.08

 

Det har vært litt stille her på siden en stund, så det er vel på tide med litt oppdatering om hva som skjer.

 

Desverre fikk vi aldri noen jomfrutur på Tyrifjorden i fjor høst, på grunn av problemer med frikoblingen av propellen. Noe som gjør at propellen går rett i revers så snart hovedmotoren blir startet. Mye arbeid er gjort for å løse dette problemet, men vi fikk ikke ingen løsning på problemet før sesongen var over. Men det positive er dog at hovedmotoren starter uten problemer og går fint. 

 

Vi har nå fått assistanse fra maskinistforeningen i Tønsberg, som mener at de skal kunne løse problemet når de kommer til Vikersund om kort tid. De har vært i kontakt med folk som jobbet på Wichmann fabrikken og fått greie på hvor og hva problemet med frikoblingen trolig er. Derfor er vi trygge på at vi skal kunne komme en tur på fjorden om ikke alt for lenge, eller før sommeren.

 

Det er videre også gjort en del sveisearbeid og annet forefallende arbeid på Greven i høst og vinter. Vi har også fått reparert og montert på plass de store vindmennene på toppdekket (luftventilene).

 

Det har også vært, og delvis ennå er, noen problemer med å få verkstedet som har utført reparasjonene på Greven etter nestenhavariet i Drammen, til å ferdigstille de arbeidene de skulle gjøre. Dette ser nå endelig ut til å løse seg, gjennom at vi får gjort de resterenede arbeidene selv, gjennom at vi leier inn ekspertise (maskinistforeningen) til å gjøre dette, og avregner kostnadene mot det vi ennå ikke har betalt ut til verkstedet.

 

Ellers har vi også søkt både Modum Sparebank1 og Modum kommune om støtte til sluttfinansieringen av Greven.

Vi fikk i første omgang avslag på søknaden vår til kommunen, via kulturetaten, da de kun hadde et budsjett på 29 000 til kulturvern i 2008. Men saken vil bli behandlet en gang til og om utfallet blir det samme, vil søknaden gå videre til formannskapet i kommunen til ny behandling. Noe vi håper vil gi et annet utfall, da de bevilger fra et annet budsjett. Forstanderskapet i Modum Sparebank1 skal behandle søknaden i mars og vi håper på en positiv tilbakemelding fra dem.

 

Det har også vært to innbrudd i Greven i høst og vinter, det er rotet mye ombord og en rute er knust, men ikke mye er stjålet. Begge innbruddene er rutinemessig anmeldt til politiet.

 

Vedrørende bryggeplass ved Dampbåtbrygga i Vikersund, er dette igjen blitt et tema. Saken kommer opp til behandling i Hovedutvalg for teknisk i kommunen i neste uke. Rådmannen innstiller til at Greven ikke skal få fast bryggeplass ved sin gamle brygge, men kun gis midlertidig lov til å ligge ved brygga frem til 1. juni.

Vi har skissert overfor kommunen at vi ønsker å kunne ligge ved brygga i perioden 1. september til 1. juni, og sommeren ligge oppankret ute på fjorden på den gamle ankringsplassen hvor Greven lå i gamle dager. At vi ønsker å ligge ved brygga i vintersesongen kommer av at dette jo i utgangspunktet var brygga til Greven og de tidligere tømmersleperne som trakk tømmer på fjorden. I tillegg er denne plasseringen ypperlig med tanke på ettersyn, tilgang på strøm . Samt at det forenkler restaureringsarbeidet betydelig, gjennom at det gjør det enkelt å komme ombord med verktøy, utstyr, materialer og folk.  Flere politikere har hver for seg signalisert at de ikke har noe imot at Greven får ligge ved brygga som vi ønsker, men det gjenstår likevel å se hva hovedutvalget sier i neste uke.

 

Vi har søkt om opptak i Norsk Fartøyvern Forening og hadde i den forbindelse i dag besøk av foreningens nestleder Nils Ivar Hole.

Hole kunne fortelle at han syntes at vi har gjort en god og riktig jobb med tanke på bevaringen av Greven, den siste tømmersleperen på Tyrifjorden.

Han beroliget oss også med å fortelle at Greven så ut til å være i en slik forfatning at han syntes vårt prosjekt virket svært fornuftig.

- I forhold til mange andre båtprosjekter jeg har sett, ser dere ut til å ha en "enkel" oppgave med å få restaurert Greven. Det så sant dere klarer å få på plass økonomien og bryggeplassen, sier Hole.

Han fortalte også at han etter å ha sett Greven og hørt om våre planer, ville anbefale at Greven ble innvilget medlemskap i Norsk Fartøyvern Forening ved neste opptak, som skjer til høsten. 

 

Har du lyst til å være med på dugnader, bidra ekspertise eller med annen type hjelp, så hører vi gjerne fra deg. Send da gjerne en e-post 

 

 

"Ting tar tid", men det har vi vært klar over, så vi er fortsatt optimister og har tro på at det meste på sikt løser seg. 

 


11.09.07  

Litt "forskning" viser at motoren i Greven en Wichmann 3AC, med motornummer 4687, i sin tid ble i 1958 levert ny til fiskebåten "RADIN". En båt på 73 fot og 84 br.t. "RADIN" ble den gang eid av K. Fjørtoft, i Fjørtoft.


20.08.07

Endelig er forsikringsoppgjøret kommet, slik at vi nå kan få betalt reparasjonene som er gjort på båten. Reparasjoner som har kostet oss nærmere 300 000 kroner. totalt.

Vårt overordnede mål i tiden som kommer er selvfølgelig nå å jobbe videre med å få inn midler slik at vi kan få betalt lånet på 300 000 som vi har i Modum Sparebank. 

Som følge av noe usikkerhet omkring forsikringsoppgjøret, har vi ikke jobbet aktivt med dette i år. Dette fordi vi ønsket at alt skulle være i orden med forsikringsselskapet, før vi jobbet videre med finansieringen. Noe vi også har informert banken om.

Etter at styrhus og mast er kommet på plass har vi opplevd en stor økning i interessen for hvordan det går med Greven, og de aller fleste i lokalmiljøet er nå meget positive til prosjektet. Noe vi også setter stor pris på. 

På grunn av storflomme i Tyrifjorden tidligere i sommer, samt sommerferie, har det ikke skjedd så mye synlig på Greven den siste måneden, bortsett fra at vi har fått malt opp skorsteinen med første strøket med maling. (Men du verden hvor dette hjalp på helhetsintrykket av båten)

I morgen er det igjen styremøte i veteranbåtforeningen, hvor vi skal ta opp en del viktige ting i forbindelse med videre fremdrift nå i høst. 

Vi skal da også starte opp hovedmotoren for å sjekke om giret etter siste reparasjon, igjen går som det skal. (noe vi tror det gjør) 

Videre på agendaen i morgen er hva vi skal foreta oss under Vikersund-dagene som går av stabelen om noen uker. Planen er å ha stand i gata for å få flere medlemmer i foreningen, samt starte opp båten og vise den frem til de som ønsker en tur ombord. 

Neste mål i høst er å få tatt noen testturer på Tyrifjorden, for å sjekke at alt virker som det skal før neste sesong. Slik at vi da kan tilby foreningens medlemmer og andelshavere en tur med Greven. 

Et annet viktig mål før vinteren er å sørge for at toppdekk og styrhus blir tettet forsvarlig igjen, slik at vann ovenfra ikke skal renne inn i båten i løpet av vinteren.

 


30.06.07

En merkedag

 

I går ble det igjen liv i Greven, da pulsen i båten igjen begynte å slå.  

 

Motoren ble startet for første gang siden "nestenhavariet" i fjor vinter, og motoren gikk som en klokke. 

 

Men dessverre blir blir det ingen prøvetur i helgen, da verkstedet som har reparert Greven ikke har løsnet koblingen til giret og det står fast. 

 

Dette oppdaget vi under oppstarten i går, når vi ikke fikk båten ut av revers. 

 

Dette var en strek i regningen og må ordnes før Greven igjen kan pløye bølgene på Tyrifjorden.

 

Maskinistene som kom for å starte båten, fant også ut at verkstedet hadde montert brenneren i fyren galt, slik at ikke startet. 

 

Vi fikk tak i ham som hadde levert brenneren og deretter startet den opp. 

 

Dette igjen avdekket at verkstedet ikke har fått sveiset alle lekkasjene i rørgangen til sentralfyren, noe som også må gjøres.

 

På grunn av alle de uforutsette tingene som dukket opp i går, rakk vi heller ikke å få gjort styringen og overføringene fra maskintelegrafen, ferdige i går, men det blir gjort en av de første dagene.

 

Dykkere vil i dag forsøke å finne igjen den gamle moringen til Greven og feste ny wire til denne.

 

Til tross for at vi ikke får kjørt med Greven ennå, var det i går likevel en merkedag i Grevens historie. 

 

Da propellen for første gang på 34 år, igjen pisket opp vannet i Tyrifjorden. 


28.06.07

Det går fortsatt fremover og i morgen klokken 10.00 er det planlagt oppstart av hovedmotoren i Greven, da våre venner fra Tønsberg da kommer for å sjekke det siste som skal til før oppstart.

 

I kveld håper vi også å få på plass hydraulikken til styringen, og forhåpentligvis vil vi i morgen få på plass kjedene til maskintelegrafen og roret.

 

Om alt klaffer (men det har jo ikke akkurat bestandig gjort det) så vil vi prøve å få til en prøvetur på Tyrifjorden på søndag, samtidig med at vi legger Greven ut på bøye utenfor Strandpromenaden i Vikersund sentrum.


14.06.07

I går kveld fikk Greven på plass hovedmasten og begynner igjen å ligne på den stolte tømmersleperen som dro fra Vikersund i 1973.

I forbindelse med fastsveisingen av styrhuset, oppstod det en del ekstra arbeid, da vi måtte ta ned taket inne i dekkshuset. Grunnet at det under sveisingen ikke skulle risikere å ta fyr i gammel isolasjon i taket. Dette ble gjort og vi kommer ikke til å sette taket opp igjen før til høsten

I dag var det meningen at den lenge etterlengtede kompressoren skulle vært montert, men verkstedet som skulle gjøre det kom ikke, så vi får håpe de dukker opp i morgen.

Etter at vi fikk forlenget avtalen med Modum kommune om å ligge ved Dampbåtbrygga i en måned, så begynner de å haste med å få Greven i kjørbar stand. Da vi må flytte båten innen 1. juli. Vi har dog tro på at vi skal klare å få dette til.

Forsatt sliter vi med dårlig oppmøte på våre dugnader, er dette noe for deg så stikk bare nedom brygga, for å ta i et tak.


15.05.07

Endelig fikk vi styrhuset på plass på Greven. Det er ennå ikke sveiset fast, men det vil skje i løpet av noen dager.


11.05.07

Ting tar tid, men i dag har vi lakkert styrhuset ferdig, slik at vi regner med å få satt det på plass på Greven i starten av neste uke. (før 17. mai) Du kan se bilder av de ferdig lakkerte styrhuset i vår bildemappe. 

 

Byggematerialene til styrhuset og mye av arbeidet med å sveise det sammen er sponset av Vikersund firmaet Hæhre Entreprenør.  Skulle vi selv betalt dette, ville det kostet oss et sted mellom 20 og 30-tusen kroner. Derfor en stor takk til Albert Hæhre og hans firma, som har støttet Greven prosjektet gjennom dette bidraget.  

 

Det er også gjort avtale med Vikersund ungdomsskole om at noen elever ved skolen, nå frem mot sommerferien skal gjøre en del malerarbeid og annet forefallende arbeid på båten under ledelse av klassens faglærer. Dette er noe vi setter stor pris på og er noe som vil være med på å gjøre det mulig for oss å så fort som mulig å kunne presentere Greven på en positiv måte også visuelt.  Dette er også i tråd med vår intensjon om å involvere Greven som en del av historie/kultur undervisningen ved skolene i Modum.

 

I løpet av de to siste ukene har vi også fått presentert Greven og fremdriften i prosjektet, både i Radio Modum og på TV Modum, samt i avisen Drammens Tidende. Trolig vil også lokalavisen Bygdeposten i neste uke skrive en sak om at ungdomsskoleelevene i Vikersund nå også bidrar i arbeidet med å klargjøre Greven. 

 

Forhåpentligvis vil hovedmotoren bli startet opp igjen også om kort tid, så snart vi har fått montert inn ny luftkompressor til startluften for å starte motoren.

 

Ellers må vi dessverre bare konstatere at oppmøtet på torsdagsdugnadene fortsatt har vært noe labert, slik at ting tar lengre tid enn planlagt. 

 

Alle er derfor velkommen hver torsdag for å delta på dugnadene, eller bare til å komme nedom brygga i Vikersund sentrum for bare å slå av en prat.

 

Dugnadene starter cirka klokken 18.00 og varer noen timer utover kvelden.

 

Vi trenger fortsatt finansiell støtte for å kunne sluttfinansiere båten. Så dersom du ønsker å bidra, enten gjennom å bli medlem i foreningen, eller gjennom å kjøpe andeler i Greven, så hører vi mer enn gjerne fra deg.  


21.04.07

Vi fikk gjort en del i uka som gikk, og vi nærmer oss montering av styrhus og mast.

Lørdag fikk vi sandblåst og grunnet taket på dekkshuset og skorsteinen.

Ny dugnad igjen på torsdag fra klokken 18.00


10.04.07

 

Vi gjennomførte i solskinnet skjærtorsdag dugnad på Greven.  Vi fikk stort sett klargjort det øverste dekket, for monteringen av det nye styrhuset.

 

Ny dugnad igjen torsdag 13. april klokken 18.00 


24.03.07

I styremøtet ble det informert om at det nye styrhuset var under produksjon (se under bilder), men vi rekker ikke å få det ferdig slik at det kan settes på plass i påsken. Ellers ble det en del snakk om hvordan vi skal få på plass resten av finansieringen, og videre fremdrift med oppussingen.

Det blir dugnad på Greven skjærtorsdag, hvor vi skal gjøre forberedelser til monteringen av styrhuset, samt sveise ferdig skorsteinen.  Alle er velkommen til å møte opp denne dagen. Enten for en prat, eller for å hjelpe til.


14.03.07

Det vil bli avholdt styremøte tirsdag 20. mars. 

Saker som skal behandles er videre fremdrift, og arbeidet med den videre finansieringen av Greven  


13.03.07

I dag startet byggingen av det nye styrhuset til Greven. 

 

Platene som vil utgjøre tak og vegger i styrhuset ble i dag kuttet, og i løpet av noen dager vil Frank og Stein starte opp med byggingen av "reisverket" hvor de skal sveise på plass platene som skal bli til det nye styrhuset.

 

Alt blir gjort i henhold til originaltegningene slik at styrhuset vil bli som det gamle som stod på Greven, den gang båten var ny i 1953 


06.03.07

Her ser vi Greven sammen med en hittil ukjent båt, men i Bygdeposten fra august 1957 har vi funnet følgende tekst:

"Ny båt på Tyrifjorden

Ovenfor (i avisartikkelen) ser vi Trelasthandlerdireksjonens nye båt som ble sjøsatt i Vikersund i forrige uke. Den er bygd i Sverige og transportert til Vikersund med jernbane. Båten drives av en dieselmotor på 76 H.K. og gjør cirka 10 mil i timen. Det er en pen liten båt og er lett å manøvrere - det er omtrent som å kjøre en landeveisbuss. Prisen er oppimot 70 000 kroner. Den nye båten skal tre inn i "Krepsens" plass som nå skal settes i drift på Randsfjorden."

Dette oppklarer kanskje at det er to båter, som eierne begge hevder er "Krepsen". 

Trolig er den nye båten fortsatt i Tyrifjorden, under navnet "Krepsen".  Mens den som ligger i Bamble og som også skal være "Krepsen", trolig den gamle "Krepsen" som ble sendt til Randsfjorden på slutten av 50-tallet..  

 


31.01.07

Styret i foreningen hadde i går et arbeidsmøte hvor vi avfotograferte kopiene av originaltegningene på Greven, som vi har kjøpt av Cronus Anker Engineering. Vi har nå over 40 av de viktigste originale byggetegningene og kan trolig få flere om ønskelig. Det er totalt omlag 120 forskjellige tegninger registrert på Greven. 

 

Tegningene er nå brent på CD'er, slik at vi lett kan jobbe med dem uten å ødelegge originalkopiene vi har kjøpt.

 

Det ble også bestemt at vi skal prøve å få laget det "nye" styrhuset før påske, slik at det kan monteres i løpet av påskeuka.

Styrhuset vil selvfølgelig bli produsert i henhold til originaltegningene.

 

Videre har vi satt som mål at vi skal ha på plass det meste av båtens eksteriør innen 17. mai, slik at Greven skal kunne ta seg ut på nasjonaldagen.

 


23.01.07

Lørdag var det planen å starte opp hovedmotoren igjen, men kompressoren som produserer luft til starttankene klarte ikke å produsere nokk trykk til at vi klarte å starte motoren. Det til tross for at kompressoren akkurat er overhalt. Men den er nok utslitt.

Vi har fått lovnad om at ny (brukt) kompressor skal skaffes.

 

Rørene til sentralfyr oppvarmingen av Greven som var frosset i stykker etter nesten havariet i fjor, er reparert og klare til å bli satt vann på igjen. 

 

Planen lørdag var også å sette fyren i drift, slik at vi skulle få jevn varme i hele båten igjen. Men heller ikke det lykkes, da det er noe feil på den nye fyrkjelen. Dette er en garantisak, så det skal ikke medføre annet enn noe forsinkelse.  

 

 

Startside ]

Send e-post til 2rmod@hdlinks.com med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2007 Veteranbåten Greven
Sist endret: 06 juli 2010