Fløtingsbåter

Startside
Hva skjer
Andelslaget
Foreningen
Bilder
Hjemturen
Gamle bilder
Fakta
Historikk
Fløtingsbåter
Tegninger
Årsberetning 2007

 

Fløtingsbåter i Drammensvassdragets Fellesfløting 

av Arve Nordsveen

 

Tiden mellom 1949 og 1961 er de årene hvor det ble fløtet mest tømmer her i landet, og 1952 var eksempelvis rekordåret i Glommavassdraget. 

 

Ved inngangen til 1950-tallet sto DF med svært gamle trekkbåter.

På Randsfjorden  hadde de passasjerbåten “Oscar II” fra 1884, som var tatt i bruk til tømmersleping. 

 

Til hjelpebåt var gamle “Tyrvi” som ble satt i drift på Tyrifjorden i 1868, og flyttet over til Randsfjorden som tømmersleper i 1900, under navnet “Trygve”.

Den er fortsatt i drift.

 

På Tyrifjorden hadde de “Grev Wedel” fra 1875, og som hjelpebåt den dieseldrevene “Krepsen”.

 

I Sperilen gikk passasjerbåten “Valdres” fra 1912, riktignok hadde den fått dieselmotor, men fra 1949 var den vært heltids beskjeftiget med å trekke tømmer.

 

I Krøderen gikk slepebåten “Jarl” fra 1911.

 

Med unntak av “Krepsen” og “Valdres” var alle dampbåter.

 

I denne perioden oppsto det en stor optimisme i fløtingen. Beregninger i 1957 konkluderte med at fløting var den aller billigste form for tømmertransport.

 

Oppdateringen kom først i Tyrifjorden da “Greven” ble bestilt i 1952 og satt i drift sommeren 1953. 

 

Neste vann var Randsfjorden med “Rond” i 1955.

 

De to gamle dampbåtene ble solgt til opphugging.

 

Vi må se dette som en del av oppbyggingen etter krigen, og skrapjerns prisene var nokså høye, samtidig som ingen så noen verdier i dampbåter fra 1800 tallet.

 

På Sperilen kom den lille slepebåten “Bjønn” i 1961. “Valdres” ble hugget året etter.

 

I Krøderen ble “Jarl” byttet ut med den nye “Norefjell” i 1961.

 

For å effektivisere slepingen ble “Trygve” på Randsfjorden bygget om til motordrift og fikk nytt overbygg i 1962.

 

Samtidig kom båten “Ulla” i Drammenelva ved Drammen samme år.

 

Men optimismen ble kortvarig. 

 

Bilsalget ble frigitt i 1960, og snart begynte de med bygging av skogsbilveier.

 

1970 ble det siste året med fløting i Randsfjorden.

 

I 1970 sto Drammensvassdragets Fellesfløting med en nærmest ny tømmersleperflåte, men allerede året etter, i 1971 ble fløterforeningen nedlagt.

 

Hvor er disse båtene i dag ?

 

“Rond” er forsatt på Møre og i privat eie i Åndalsnes.

 

“Trygve” befinner seg på Randsfjorden og er riktig pen å se på.

 

Det pågår nå forhandlinger om å få flyttet den til bake til Tyrifjorden. 

Tegningene fra 1867 ligger på Teknisk Museum i Oslo og damp maskinen står i Drammen. Det er med andre ord ikke umulig å tilbakeføre båten.

 

“Krepsen” ble solgt til Telemark ved nedleggelsen i Tyrifjorden. Den havnet senere  i privat eie i Bamle og ligger i dag som vrak mellom Skien og Porsgrunn.

 

“Ulla” kom til Grenland havnevesen. Den brukes fortsatt og er i fin forfatning, og heter  “GHV 1”

 

“Norefjell” er i bruk som privat turbåt,  men leies ut til forsknings oppdrag. Den holder til i Son, er lite forandret og heter “Del Mar”.

 

“Bjønn” var i mange år i Drammensfjorden og Oslofjorden, men på midten av 1990 tallet skulle den ha blitt solgt til Sørlandet, og vi har ikke klart å spore den opp

 

 

Startside ]

Send e-post til 2rmod@hdlinks.com med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2007 Veteranbåten Greven
Sist endret: 06 juli 2010