Årsberetning 2007

Startside
Hva skjer
Andelslaget
Foreningen
Bilder
Hjemturen
Gamle bilder
Fakta
Historikk
Fløtingsbåter
Tegninger
Årsberetning 2007

Årsmøtet i foreningen finner sted i lokalene til frivillighetssentralen i Vikersund, torsdag 29. november klokken 19.00

Veteranbåtforeningen Greven BA

Øyaveien 41

3370 Vikersund     

Vikersund 13.november, 2007

 

 

Årsberetning 2007

I løpet av året har styret hatt fire ordinære styremøter, samt fortløpende uformelle møter på båten.

Etter hvert som det visuelle uttrykket av Greven har begynt å nærme seg slik det var når båten var på Tyrifjorden i tidligere tider, har også de positive signalene fra folk flest økt i takt med det arbeidet som er gjort.

Et faktum er dog at vi fortsatt sliter med å få på plass dugnadsånden, både blant medlemmer i foreningen og blant nye folk.

Slik det har vært i sommer er det stort sett kun et par tre stykker som aktivt har bidratt praktisk til at ting er blitt gjort på Greven.

Det er mulig at vi ikke har vært flinke til å dra med oss folk, men uansett er dette er noe vi må forsøke å endre på neste sesong. For er det bare noen få som bidrar, vil prosjektet drøye langt ut i tid, og i verste fall dø ut.

 

Siden sist

Siden forrige årsmøte, har vi fått gjort en god del arbeid på Greven, men har også støtt på en del uforutsette problemer underveis.

 

De store utfordringene det siste året

Problemene har gjort at vi dessverre ikke har kunnet ta ”jomfruturen” på Tyrifjorden i sommer. hovedmotoren har vært startet flere ganger og går som en klokke, men vi har slitt og sliter fortsatt med frikoplingen av propellakslingen. Dette betyr at båten automatisk går i revers når vi starter hovedmotoren, og det er årsaken til at vi ikke har kunnet seile med båten i sommer.

  Et annet problem har vært at Vestfossen mekaniske verksted som har tatt på seg oppdraget med å klargjøre Greven etter nesten havariet i Drammen ikke har gjort seg ferdige med oppdraget. (Blant annet med å løsne frikoplingen) slik at det gjenstår en del arbeid som de ikke har ferdigstilt. At dette kom til å bli et problem ble klart allerede ved påsketider, da de da signaliserte at reparasjonskostnadene kom til å beløpe seg til over 300 000 kroner. Avtalen som ble gjort av våre folk etter havariet i fjor vår, var at de kunne reparere for inntil 240 000 kroner. Som følge av dette tok styret dette opp med forsikringsselskapet, som da i stedet valgte å kondemnere Greven og utbetale oss forsikringssummen på båten, samt å overta Greven vederlagsfritt. Styret valgte da å tilby Vestfossen Mekaniske 250 000 kroner for jobben når den var ferdig utført som opprinnelig avtalt. Noe de ved flere anledninger muntlig har sagt seg enige i. Det skjedde ikke stort fra Vestfossens side, så vi ble enige med dem om at de skulle få 200 000 kontant og de resterende 50 000 når jobben var gjort, men det har vist seg vanskelig å få dem til å komme å gjøre jobben ferdig.  Så før vi er blitt endelig enige med dem har styret valgt å ikke bruke penger og tid på å gjøre jobben ferdig. Arne Kristian Bye skal tirsdag 20. november i et møte med verkstedet, så vi får håpe vi på generalforsamlingen kan meddele dere at dette nå er i orden. 

Meningen var også at Greven skulle vært lagt ut på bøye utenfor strandpromenaden i Vikersund i sommer, men på grunn av problemet med frikoplingen og storflommen, fikk vi lov av kommunen å bli liggende ved brygga gjennom sommeren.

 

Det har også skjedd mye positivt i løpet av året

Siden sist har vi fått på plass skorsteinen, sandblåst og malt opp toppdekket pluss malt skroget og dekket på båten. Vi har gjort avtale med sandblåserne om at de til våren skal komme tilbake og sandblåse dekkshuset, dekket og rekka. Det eneste vi betaler for dette er, sanden det går med til jobben.  

Videre har vi fått bygd et nytt styrhus og satt det på plass. (Styrhuset er laget helt etter de originale byggetegningene og i de materialene som ble brukt da båten var ny.) Arbeidet med styrhuset er gjort på dugnad og i samarbeid med Hæhre entreprenør, som har sponset materialene og folk til å bygge styrhuset. Et arbeid som ville kostet oss omkring kroner 30 000 om vi skulle betalt det selv. Vi rakk ikke å få laget nye vinduslister og dører til styrhuset i sommer, men disse har vi gjort avtale med en snekke om at han skal lage i løpet av vinteren. (Vi betaler kun for materialene) I forbindelse med styrhuset har vi også montert opp styrekonsollen og maskintelegrafen, og fått på plass hydraulikken til roret (montert og bøyd til nye rør) 

Vi har fått på plass masten, og ventilasjonsrørene på overdekket. Videre har vi kjøpt en ny luft kompressor til startluften til Greven. (denne er ennå ikke ferdig montert, da innfestingen må modifiseres i forhold til den gamle defekte kompressoren)

Samt at vi har fått gjort en god del forefallende arbeid på Greven.

Styret besluttet i høst også å gå til innkjøp at et sveiseapparat til Greven, slik at vi har anledning til å få gjort sveisearbeid på båten, uten å måtte være avhengige av å kunne få låne et apparat når vi trenger det. Apparatet er på plass og har allerede spart oss for mye arbeid. (Apparatet ble i etterkant betalt av Bent Slettemoen)

Foreningen har også det siste året hatt et godt samarbeid med aktivitetsgruppa ved Nordre Modum ungdomsskole, ledet av Tor Dag Kongsrud. De har malt skroget utvendig og dekke på båten, og med det spart oss for mye arbeid. Dette er et samarbeid vi har signalisert at vi håper også kan fortsette i tiden som kommer, noe Kongsrud er positiv til, da han blant annet sier at man kan bruke Greven også i forbindelse med historieundervisningen ved skolen.

Vi har også vært i samtaler med Modum kommune og å få ha Greven liggende ved dampbåtbrygga i vintersesongen, da dette gjør det enklere å ha ettersyn av båten og enklere å kunne jobbe om bord på Greven vinterstid. Signalene fra kommunen er positive og vi antar at en avtale om dette snart er i havn.

 

Sluttfinansiering av Greven

Som følge av alle usikkerhetene omkring forsikringsoppgjøret og reparasjonsarbeidet fra Vestfossen Mekaniske, har vi valgt å ikke bruke mye tid på å sluttfinansiere båten. Noe vi har fått aksept for av Modum Sparebank, da de har sagt seg enige i at det har vært fornuftig å vente med dette til disse usikkerhetene er endelig avklart.

Vi har hele tiden hatt en god dialog med Modum Sparebank vedrørende hvordan vi skal forholde oss til lånet vi har hos dem. I samråd med banken har vi nå også søkt Modum kommune og Modum Sparebank om hjelp til sluttfinansiering av Greven. Slik at de midlene vi får inn, skal kunne gå til vedlikehold, oppussing og drift av Greven.

Vi har ennå ikke fått svar på disse søknadene, men tidligere signaler fra både banken og politikere i Modum, gjør at vi er optimister med tanke på støtte til sluttfinansieringen.  Se søknaden nedenfor.

 

Søknad

Som kjent har foreningen kjøpt tilbake M/S Greven, den siste tømmersleperen på Tyrifjorden.

 

Viktig historisk

Foreningen ser på Greven som et viktig lokalhistorisk og industrihistorisk minnesmerke over treforedlingsindustriem som lagt grunnlaget for mange tusen arbeidsplasser i Modum og nedover drammensvassdraget opp gjennom årene. Det er ikke stort igjen av synlige historiske bevis på tømmerslepingen i Tyrifjorden, og i den forbindelse er det med tanke på fremtidens generasjoner svært viktig å ta vare på Greven, som et synlig bevis.

Vi har meldt oss inn i Norsk forening for fartøyvern, for å få hjelp og faglig støtte til restaureringsarbeidet med Greven, slik at den igjen skal kunne pløye bølgene på Tyrifjorden slik den gjorde perioden fra 1953 til 1973. Greven var når den ble bestilt i 1952, den første nybygde båten for tømmertrekking i Østlandsområdet etter krigen. Greven er høyst sannsynlig også den eneste båten i verden som er oppført i det internasjonale skipsregisteret, med byggested Vikersund.

 

Bruk

Det har hele tiden vært klart at det er av historiske årsaker at foreningen har fått Greven tilbake, da det aldri har vært snakk om, eller vil være grunnlag for økonomisk drift av Greven på Tyrifjorden. Derimot ønsker vi så langt det er mulig å bringe båten tilbake til tiden da den var på Tyrifjorden, og bruke den som et levende museum. Hvor vi jobber mot å kunne ta med andelshavere, medlemmer og andre på ”ikke kommersielle” turer på Tyrifjorden. Videre ønsker vi å etablere et samarbeid med skolene i kommunen, slik at Greven også kan brukes i historieundervisningsformål. Noe vi har fått forståelse for at skolene også ser som interessant.

(Vi har allerede hatt et samarbeid med Nordre Modum Ungdomsskole)

 

Fremdrift

Det gjenstår mye arbeid før vi er ferdige, men Greven begynner å bli i god teknisk stand og det gjenstående arbeidet består i stor grad av dugnadsarbeid i forbindelse med å båten tilbake til slik den tidligere fremstod. At Greven ennå ikke har fått sin ”jomfrutur” på Tyrifjorden, etter at den kom tilbake, kommer av at det har oppstått uforutsette tekniske problemer med frikoplingen av propellen, noe vi nå ser ut til å ha funnet en løsning på. Foreningen har også fått kjøpt kopier av store deler av de originale bygge tegningene Greven ble bygd etter, slik at vi har et meget godt grunnlag til å kunne gjenskape båten slik den opprinnelig var i Tyrifjorden. Eksempelvis er det nye styrhuset vi har fått bygd, laget helt etter de originale byggetegningene fra 1952.

Finansiering/drift

Det har kostet veteranbåtforeningen omlag 520.000 kroner å få Greven tilbake, slik den ligger nå. Av denne summen har private og næringsliv skutt inn om lag 200.000 kroner. Veteranbåtforeningens medlemmer har så langt også lagt ned mange hundre timer i dugnadsarbeid på båten.   

Foreningen har fortsatt et lån i Modum Sparebank på om lag 330.000 kroner.

 

Søknad om finansieringsbistand

For å kunne konsentrere oss mest mulig om det videre arbeidet med å restaurering, drift av båten og foreningen generelt vi støtte til å nedbetale det gjenstående lånet i Modum Sparebank. 

Etter hva vi erfarer etter samtaler med politikere og banken, har Modum Sparebank og Modum kommune ved andre anledninger har gått inn og støttet foreninger og andre med 50/50 hver seg.

Veteranbåtforeningen Greven BA tillater seg derfor å gjøre det samme, og søker herved om støtte til å nedbetale foreningens lån i Modum Sparebank.

Slik at de midlene vi klarer å få inn videre kan brukes til restaureringsarbeid, drift og vedlikehold av Greven.

Vi imøteser en positiv tilbakemelding på denne søknaden.

Med vennlig hilsen

Veteranbåtforeningen Greven BA

Thormod R. Hansen

Leder

Tlf. 90 74 66 41

Url: www.vbgreven.no

 

Startside ]

Send e-post til 2rmod@hdlinks.com med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2007 Veteranbåten Greven
Sist endret: 06 juli 2010